Regulamin

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem i zasadami obowiązującymi w Conrad – Hostel.

Zameldowanie

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 1500 i trwa do godziny 1000 dnia następnego. Nie opuszczenie pokoju do godziny 1000 oznacza przedłużenie pobytu o kolejną dobę, co jest jednoznaczne z koniecznością uiszczenia opłaty za pokój według stawek ujętych w cenniku bez gwarancji zostania w pokoju.
 2. W celu zameldowania prosimy naszych gości o przedstawienie dokumentu tożsamości ze zdjęciem (tj. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Opłata za pobyt w hostelu pobierana jest z góry według cen podanych podczas rezerwacji pokoju oraz obowiązującego cennika. W przypadku niewykorzystania rezerwacji z przyczyn niezależnych od hostelu zaliczka wpłacona na poczet konkretnej rezerwacji jest bezzwrotna. Istnieje możliwość wykorzystania zaliczki w innym terminie w zależności od dostępnych pokoi w hostelu.
 3. Potrzeba otrzymania Faktury VAT za pobyt w hostelu powinna być zgłaszana w momencie meldowania lub w trakcie pobytu po wcześniejszym przekazaniu paragonu recepcjoniście. Może być wystawiona najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zapłaty (zarówno zaliczki jak i należności końcowej).
 4. W czasie meldunku wszyscy goście otrzymują klucze do pokoju oraz do części ogólnodostępnych oraz czip do drzwi wejściowych którymi należy się posługiwać w trakcie pobytu.
 5. W sytuacji gdy zostanie stwierdzone uszkodzenie bądź zniszczenie rzeczy powierzonych przez hostel będzie pobierana dodatkowa opłata w stosownej wysokości.
 6. Za kosztowności, pieniądze, sprzęt elektroniczny oraz inne przedmioty pozostawione w pokoju lub częściach wspólnego użytku Hostel nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Obiekt zapewnia 12 godzinną pracę recepcji w godz 8.00 do 20.00. Wszelkie pytania i uwagi prosimy zgłaszać w recepcji lub kontaktować się pod numerem telefonu: 94 35 178 13 lub 502 628 563, telefony czynne przez całą dobę.
 8. Obiekt może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hostelowy wyrządzając szkodę w mieniu lub gościom albo szkodę na osobie gości, pracowników hostelu albo innych osób przebywających na terenie obiektu, czy też w jakikolwiek sposób zakłócił spokój pobytu gości lub sprawne funkcjonowanie hostelu.
 9. Osoby nieletnie nie mogą samodzielnie wynająć pokoju.
 10. Hostel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie , co umożliwi nam szybką reakcję. Kontakt pod numerem telefonu: +48 502-628-563

Wymeldowanie

 1. Wszyscy goście opuszczający Hostel proszeni są o ściągnięcie pościeli ze swoich łóżek i pozostawienie jej na łóżkach, wynajmowane ręczniki prosimy pozostawić również w pokoju.
 2. Każdy gość opuszczający obiekt zobowiązany jest do pozostawienia kluczy do pokoju w recepcji.
 3. Prosimy również o pozostawienie za sobą porządku w holu oraz w łazienkach wspólnych tak aby stan czystości nie utrudniał pobytu pozostałych gości.
 4. Prosimy naszych gości o to by pozostawić porządek w pokoju, w którym byli Państwo zakwaterowani podczas pobytu.
 5. W sprawie pozostawienia bagaży w przechowalni lub ewentualnego przedłużenia Państwa pobytu prosimy o wcześniejszy kontakt z recepcją.
 6. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na koszt gościa pod wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, obiekt przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy od dnia wymeldowania.

Prawa i obowiązki gościa

 1. Goście mają prawo do korzystania z wszystkich urządzeń stanowiących jego wyposażenie tzn. telewizor, lodówka, czajnik, żelazko, i inne przedmioty znajdujące się na terenie obiektu w częściach wspólnych przeznaczonych dla Gości. Na terenie całego obiektu istnieje możliwość nieodpłatnego korzystania z bezprzewodowej sieci Wi-Fi.
 2. Podczas dłuższych pobytów pokoje są sprzątane po trzeciej dobie hotelowej. Natomiast pościel jest wymieniana na nową po siódmej dobie. Chyba, że Gość poprosi o zmianę pościeli wcześniej.
 3. Prosimy również o nie wyrzucanie jakichkolwiek rzeczy przez okno oraz zabrania się siadania na parapetach okien ze względów niebezpieczeństwa wypadnięcia.
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia w pokojach i częściach ogólnodostępnych za wyjątkiem podwórka. W obu przypadkach zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności ppoż.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju obiektu. Nie dotyczy ładowarek oraz zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 6. Pod nieobecność gości w pokoju pracownik może wejść do pokoju w celu posprzątania. Jeżeli Państwo sobie tego nie życzą proszę o tym poinformować pracownika recepcji podczas meldowania.
 7. Osoby zameldowane w Hostelu zapraszające swoich gości powinny o tym poinformować pracownika recepcji i ponoszą całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody spowodowane przez nich. Odwiedziny mogą trwać najpóźniej do godziny 2200, goście mieszkający w Hostelu powinni dopilnować aby te osoby opuściły obiekt do tego czasu.
 8. Hostel nie przyjmuje gości ze zwierzętami, psy na terenie hostelu mogą przebywać wyłącznie na smyczy i w kagańcu. Za wszelkie szkody spowodowane przez zwierzę odpowiedzialny jest jego właściciel.
 9. W Hostelu – Conrad prowadzony jest monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Hostel Conrad w Kołobrzegu ul.Sienkiewicza 14. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 94 35 178 13 lub kierując pytanie na adres mailowy ; conrad.kolobrzeg@gmail.com
 10. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hostel Conrad w Kołobrzegu ul. Sienkiewicza 14 78-100 Kołobrzeg
  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – conrad.kolobrzeg@gmail.com
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku
  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy